https://cdn.softaz.vn/data/Product/68751D2A-9FFD-4539-A9AE-8F4582ACE581/z5406139168135_60f5485ac50c9c15e430b72ed29f839e.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/C094DEA6-330D-4F96-A7C9-D6CA7CDA3F8A/z5406139157671_7120b5a49720a837b5dd6cdd458fc7d5.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/68751D2A-9FFD-4539-A9AE-8F4582ACE581/z5406139168135_60f5485ac50c9c15e430b72ed29f839e.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/C094DEA6-330D-4F96-A7C9-D6CA7CDA3F8A/z5406139157671_7120b5a49720a837b5dd6cdd458fc7d5.jpg

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tên Công suất Kích thước Lỗ Khoét Chi tiết
CN-SP-12-T90-75 Mercury - Spotlight chống nước 12W 12W Ø 95*92mm Ø 75mm Chi tiết>>
CN-SP-18-T106-95 Mercury - Spotlight chống nước 18W 18W Ø 106*100mm Ø 95mm Chi tiết>>
Messenger
Zalo
Hotline
Bản đồ
Nhắn tin