https://cdn.softaz.vn/data/Product/6623F08F-3F95-4078-AC85-FACDF866550C/9.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/44202C28-D1F3-4861-AF13-059EEA3AE704/7.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/94BEB24D-453E-4D51-9FE5-15FAE2F3E3B6/30.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/F6D8BE52-F64C-4C7B-9235-FED3E959BB9A/28.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/ECA08CAC-A737-47B9-B203-87D7A2E59942/32.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/00994A9B-A048-4110-BCA5-4FF61A44F84F/29.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/798076FE-CE51-458A-9984-75981B40FB0D/35.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/20476307-85BC-4B20-8FB9-67DC0DA23417/31.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/3FBB6E8D-E0CF-40F2-AB10-809D5F9AED58/36.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/212B5124-5F7A-4E3B-BA54-0AC07ACABBA5/2.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/9DC986AE-C041-4A15-91DB-735D256B6976/33.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/4BF8BAE4-31E3-4994-B8A1-3465FC15433F/34.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/0CB7C3AE-C906-4DAC-823E-B80263A24500/5.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/CD5E3825-C4DF-4525-A5F1-459DD68C8614/4.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/448CE8EF-6289-4151-BEEF-8A7836730098/8.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/187C5517-F788-46BE-9313-D005A292EAEC/6.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/02EAE9A8-663D-43FE-A802-D48241F6749D/36.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/B61DE53D-6992-4E1A-86D7-6A4C14774BDE/33.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/92332344-D61C-4011-843E-EC2070FBF92E/34.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/90E74527-7A35-4BC8-8E38-C22BFF028494/1.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/5BB93D76-1D7A-4121-99CD-9E6821451777/1.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/F2D74E14-B841-4F6C-8D87-C0C4A012AB80/3.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/15ADF988-F991-406A-AE36-19968A0E415F/16.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/1B643E86-36C6-41DB-8AE1-510AE3DBF6C9/14.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/74BF576A-52BB-4357-977F-EB0F295D6B1E/15.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/5B22E9A8-4F2B-4D7A-8E74-DA1F5B6E46FA/13.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/6623F08F-3F95-4078-AC85-FACDF866550C/9.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/44202C28-D1F3-4861-AF13-059EEA3AE704/7.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/94BEB24D-453E-4D51-9FE5-15FAE2F3E3B6/30.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/F6D8BE52-F64C-4C7B-9235-FED3E959BB9A/28.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/ECA08CAC-A737-47B9-B203-87D7A2E59942/32.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/00994A9B-A048-4110-BCA5-4FF61A44F84F/29.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/798076FE-CE51-458A-9984-75981B40FB0D/35.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/20476307-85BC-4B20-8FB9-67DC0DA23417/31.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/3FBB6E8D-E0CF-40F2-AB10-809D5F9AED58/36.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/212B5124-5F7A-4E3B-BA54-0AC07ACABBA5/2.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/9DC986AE-C041-4A15-91DB-735D256B6976/33.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/4BF8BAE4-31E3-4994-B8A1-3465FC15433F/34.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/0CB7C3AE-C906-4DAC-823E-B80263A24500/5.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/CD5E3825-C4DF-4525-A5F1-459DD68C8614/4.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/448CE8EF-6289-4151-BEEF-8A7836730098/8.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/187C5517-F788-46BE-9313-D005A292EAEC/6.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/02EAE9A8-663D-43FE-A802-D48241F6749D/36.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/B61DE53D-6992-4E1A-86D7-6A4C14774BDE/33.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/92332344-D61C-4011-843E-EC2070FBF92E/34.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/90E74527-7A35-4BC8-8E38-C22BFF028494/1.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/5BB93D76-1D7A-4121-99CD-9E6821451777/1.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/F2D74E14-B841-4F6C-8D87-C0C4A012AB80/3.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/15ADF988-F991-406A-AE36-19968A0E415F/16.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/1B643E86-36C6-41DB-8AE1-510AE3DBF6C9/14.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/74BF576A-52BB-4357-977F-EB0F295D6B1E/15.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/5B22E9A8-4F2B-4D7A-8E74-DA1F5B6E46FA/13.jpg

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tên Công suất Kích thước Lỗ Khoét Chi tiết
SM-JKN-D Jack kết nối nguồn,màu Đen, dài 50cm __________ 120*25*19 __________ Chi tiết>>
SM-JKN-T Jack kết nối nguồn,màu Trắng, dài 50cm __________ 120*25*19 __________ Chi tiết>>
SM-KNDG-D Khớp nối điện góc, màu Đen __________ 163*25*19 __________ Chi tiết>>
SM-KNDG-T Khớp nối điện góc, màu Trắng __________ 163*25*19 __________ Chi tiết>>
SM-KNDT-D Khớp nối điện thẳng, màu Đen __________ 120*59*19 __________ Chi tiết>>
SM-KNDT-T Khớp nối điện thẳng, màu Trắng __________ 120*59*19 __________ Chi tiết>>
SM-KGT-D Khớp nối góc cung tròn đen __________ 55*55*6 mm __________ Chi tiết>>
SM-KGT-T khớp nối góc cung tròn trắng __________ 55*55*6 mm __________ Chi tiết>>
SM-KNGG-D Khớp nối góc vuông - dọc, màu Đen __________ 55*55*6 mm __________ Chi tiết>>
SM-KNGG-T Khớp nối góc vuông - dọc, màu Trắng __________ 55*55*6 mm __________ Chi tiết>>
SM-KNG-D Khớp nối góc vuông - ngang, màu Đen __________ 50*50*6 mm __________ Chi tiết>>
SM-KNG-T Khớp nối góc vuông - ngang, màu Trắng __________ 55*55*6 mm __________ Chi tiết>>
SM-KN3-D Khớp nối ray 3, màu Đen __________ 55*55*6 mm __________ Chi tiết>>
SM-KN3-T Khớp nối ray 3, màu Trắng __________ 55*55*6 mm __________ Chi tiết>>
SM-KN4-D Khớp nối ray chữ thập, 4 góc, Đen __________ 55*55*6 mm __________ Chi tiết>>
SM-KN4-T Khớp nối ray chữ thập, 4 góc, Trắng __________ 55*55*6 mm __________ Chi tiết>>
SM-KNGG-D Khớp nối ray góc gập, màu Đen Chi tiết>>
SM-KNGV-D Khớp nối ray góc vuông, màu Đen Chi tiết>>
SM-KNGV-T Khớp nối ray góc vuông, màu Trắng Chi tiết>>
SM-KNT-D Khớp nối ray thẳng, màu Đen Chi tiết>>
SM-KNT-D khớp nối thẳng, màu Đen __________ 55*55*6 mm __________ Chi tiết>>
SM-KNT-T Khớp nối thẳng, màu Trắng __________ 55*55*6 mm __________ Chi tiết>>
SM-ND-100W-48V-D Nguồn đúc 100W-48VDC, màu Đen 100w L238*W25*H29 __________ Chi tiết>>
SM-ND-100W-48V-T Nguồn đúc 100W-48VDC, màu Trắng 100w L238*W25*H29 __________ Chi tiết>>
SM-ND-200W-48V-D Nguồn đúc 200W-48VDC, màu Đen 200w L258*W25*H29 __________ Chi tiết>>
SM-ND-200W-48V-T Nguồn đúc 200W-48VDC, màu Trắng 200w L258*W25*H29 __________ Chi tiết>>
SM-B078-25-T115 Phụ kiện gập chỉnh góc ray siêu mỏng dài 115 Chi tiết>>
SM-B079-T222 Phụ kiện gập chỉnh góc ray siêu mỏng dài 222 Chi tiết>>
PK-SM-BL-115-BK Phụ kiện gập chỉnh góc ray siêu mỏng đen dài 115 Chi tiết>>
PK-SM-BL-222-BK Phụ kiện gập chỉnh góc ray siêu mỏng đen dài 222 Chi tiết>>
PK-SM-BL-115-WH Phụ kiện gập chỉnh góc ray siêu mỏng trắng dài 115 Chi tiết>>
PK-SM-BL-222-WH Phụ kiện gập chỉnh góc ray siêu mỏng trắng dài 222 Chi tiết>>
Messenger
Zalo
Hotline
Bản đồ
Nhắn tin