https://cdn.softaz.vn/data/Product/E06A0503-A7DC-4C30-BE83-9F158D0AE58D/z4345034648257_29fc67d000379bd65c567f904c38e40f.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/BE926B49-3E39-47DB-ABF0-C17665182B54/z4345034648257_29fc67d000379bd65c567f904c38e40f.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/E06A0503-A7DC-4C30-BE83-9F158D0AE58D/z4345034648257_29fc67d000379bd65c567f904c38e40f.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/BE926B49-3E39-47DB-ABF0-C17665182B54/z4345034648257_29fc67d000379bd65c567f904c38e40f.jpg

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tên Công suất Kích thước Lỗ Khoét Chi tiết
BCR-10-D75 Uranus - Bơ chiếu rọi 10W 10W Ø75*100 mm __________ Chi tiết>>
BCR-15-D95 Uranus- Bơ chiếu rọi 15W 15W Ø 95*100mm __________ Chi tiết>>
Messenger
Zalo
Hotline
Bản đồ
Nhắn tin