https://cdn.softaz.vn/data/Product/67505286-1342-42E0-823E-ACCB4C256BD3/12w (2).jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/0D07817C-D4DF-41E6-BB7B-6B8EAECEF387/12w (1).jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/37E77493-1A1D-4B14-B9EA-A7C1B05809AF/18w (2).jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/16814799-144A-47C3-831A-D9B8AEB77577/10-01.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/FB6F4646-8DDB-49EE-A669-BF59C6C928A8/6w (2).jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/AC4FB183-6FD4-4EF5-B6CA-486722B78EF2/18w (1).jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/67505286-1342-42E0-823E-ACCB4C256BD3/12w (2).jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/0D07817C-D4DF-41E6-BB7B-6B8EAECEF387/12w (1).jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/37E77493-1A1D-4B14-B9EA-A7C1B05809AF/18w (2).jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/16814799-144A-47C3-831A-D9B8AEB77577/10-01.jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/FB6F4646-8DDB-49EE-A669-BF59C6C928A8/6w (2).jpg
https://cdn.softaz.vn/data/Product/AC4FB183-6FD4-4EF5-B6CA-486722B78EF2/18w (1).jpg

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tên Công suất Kích thước Lỗ Khoét Chi tiết
RCRX-12-D231-BK Venus - đèn ray chiếu rọi xoay góc - 12W, vỏ đen 12w L231*W23*H70 mm __________ Chi tiết>>
RCRX-12-D231-WH Venus - đèn ray chiếu rọi xoay góc - 12W, vỏ trắng 12w L231*W23*H70 mm __________ Chi tiết>>
RCRX-18-D354-BK Venus - đèn ray chiếu rọi xoay góc - 18W, vỏ đen 18w L354*W23*H70 mm __________ Chi tiết>>
RCRX-6-D130-BK Venus - đèn ray chiếu rọi xoay góc - 6W, vỏ đen 6w L123*W23*H7 mm __________ Chi tiết>>
RCRX-6-D130-WH Venus - đèn ray chiếu rọi xoay góc - 6W, vỏ trắng 6w L123*W23*H7 mm __________ Chi tiết>>
RCRX-18-D354-WH Venus - đèn ray chiếu rọi xoay góc -18W, vỏ trắng 18w L354*W23*H70 mm __________ Chi tiết>>
Messenger
Zalo
Hotline
Bản đồ
Nhắn tin