http://cdn.softaz.vn/data/Product/046EAFBB-0C87-4976-A3BB-1B8F78491C70/11.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/69419837-E3A8-4C8A-B3B0-0FD473C0ED50/10.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/9E881E48-98F2-46DF-8F44-DA5E8952598A/thanh ray đen.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/ED6F6353-D60A-465C-9ACF-93864E1218B0/ray SM trắng.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/046EAFBB-0C87-4976-A3BB-1B8F78491C70/11.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/69419837-E3A8-4C8A-B3B0-0FD473C0ED50/10.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/9E881E48-98F2-46DF-8F44-DA5E8952598A/thanh ray đen.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/ED6F6353-D60A-465C-9ACF-93864E1218B0/ray SM trắng.jpg

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tên Công suất Kích thước Lỗ Khoét Chi tiết
SM-RSM-1M-D Thanh ray siêu mỏng 1m, màu đen __________ L1000*W25*H6 mm __________ Chi tiết>>
SM-RSM-1M-T Thanh ray siêu mỏng 1m, màu trắng __________ L1000*W25*H6mm __________ Chi tiết>>
SM-RSM-2M-D Thanh ray siêu mỏng 2m, màu đen __________ L2000*W26*H6mm __________ Chi tiết>>
SM-RSM-2M-T Thanh ray siêu mỏng 2m, màu trắng __________ L2000*W26*H6mm __________ Chi tiết>>
Messenger
Zalo
Hotline
Bản đồ
Nhắn tin