Thanh ray siêu mỏng 1m, màu trắng
B072 SWT 1M.jpg
sm-raytrang1.jpg
sm-raytrang3.jpg
sm-raytrang2.jpg

Thanh ray siêu mỏng 1m, màu trắng

: SM-RSM-1M-T
:
: 48V DC
:
:
:
:
:
:
:
:
: L1000*W25*H6mm
:
: Nhôm đúc
:
:
: 24 tháng
Thanh ray siêu mỏng 1m, màu trắng
B072 SWT 1M.jpg
sm-raytrang1.jpg
sm-raytrang3.jpg
sm-raytrang2.jpg

Messenger
Zalo
Hotline
Bản đồ
Nhắn tin