http://cdn.softaz.vn/data/Product/E6948ABD-BD42-4603-A12B-E1113B186AF5/17.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/07F9B18F-984D-493C-A540-F9771977F132/15.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/C1756773-7DC7-4FE4-84A1-08C44097A20B/KN-GN-AT-22-T.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/0D06F07B-CB79-4B94-9FBA-9A9705CCF129/22.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/2D01430E-A46F-4BFA-808A-5D87A80460C4/27.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/03B5665E-4987-4058-ABAF-553D01CF399C/26.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/BB03BD58-EA69-4F70-82C1-515D18246714/12.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/A09505E5-57A5-4CEF-A4F6-5B0BACDEC0A8/12.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/E0D2B452-8D5B-4CA1-B1E4-FE62741924A7/14.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/6B5ABD38-3306-4C2A-969C-8FA76550BED1/14.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/135B0C2F-D612-4C0D-9227-4DF106F0402B/18.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/B6D39440-6113-4C00-AEE8-EE509398FB29/19.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/CB71756E-6E9C-4A94-8D5F-826553DCDEA7/20.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/F6020F49-295F-4D7E-BB98-9F4346B7FEC4/21.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/E6948ABD-BD42-4603-A12B-E1113B186AF5/17.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/07F9B18F-984D-493C-A540-F9771977F132/15.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/C1756773-7DC7-4FE4-84A1-08C44097A20B/KN-GN-AT-22-T.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/0D06F07B-CB79-4B94-9FBA-9A9705CCF129/22.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/2D01430E-A46F-4BFA-808A-5D87A80460C4/27.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/03B5665E-4987-4058-ABAF-553D01CF399C/26.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/BB03BD58-EA69-4F70-82C1-515D18246714/12.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/A09505E5-57A5-4CEF-A4F6-5B0BACDEC0A8/12.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/E0D2B452-8D5B-4CA1-B1E4-FE62741924A7/14.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/6B5ABD38-3306-4C2A-969C-8FA76550BED1/14.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/135B0C2F-D612-4C0D-9227-4DF106F0402B/18.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/B6D39440-6113-4C00-AEE8-EE509398FB29/19.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/CB71756E-6E9C-4A94-8D5F-826553DCDEA7/20.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/F6020F49-295F-4D7E-BB98-9F4346B7FEC4/21.jpg

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tên Công suất Kích thước Lỗ Khoét Chi tiết
JKN-D Jack kết nồi nguồn ray nam châm,màu Đen, dài 42cm 0 __________ __________ Chi tiết>>
JKN-T Jack kết nồi nguồn ray nam châm,màu trắng, dài 42cm Chi tiết>>
KND-G Khớp nối điện góc __________ L400*W16*H18 mm __________ Chi tiết>>
KND-G-D Khớp nối điện góc đen Chi tiết>>
KND-G-T Khớp nối điện góc TRẮNG Chi tiết>>
KND-T Khớp nối điện thẳng __________ L235*W16*H18 mm __________ Chi tiết>>
KND-T-D Khớp nối điện thẳng đen Chi tiết>>
KND-T-D-1 Khớp nối điện thẳng đen đơn ( 1 khúc ) Chi tiết>>
KND-T-T Khớp nối điện thẳng TRẮNG Chi tiết>>
KN-GN-AT-22-T Khớp nối góc ngang âm trần __________ L80*W27*H54mm __________ Chi tiết>>
KN-GN-AT-22-D Khớp nối góc ngang âm trần __________ L80*W27*H50 26,2mm Chi tiết>>
KN-GN-N-22-T Khớp nối góc ngang lắp nổi __________ __________ __________ Chi tiết>>
KN-GN-N-22-D Khớp nối góc ngang lắp nổi __________ L80*W27*H54mm __________ Chi tiết>>
SM-NTO-200W-48V Nguồn 48VDC-200W __________ __________ __________ Chi tiết>>
: SM-NTO-400W-48V Nguồn 48VDC-400W __________ __________ __________ Chi tiết>>
NRNC-100W-48V-2A Nguồn đúc ray nam châm 22mm-100W, 48V-2A 100w L225*W22*25mm __________ Chi tiết>>
NRNC-200W-48V-4.2A Nguồn đúc ray nam châm 22mm-200W, 48V-4.2A 200w L305*W22*H25mm __________ Chi tiết>>
RNC-AT-22-D-2M Ray nam châm âm trần 22mm, màu đen __________ D2000*R62*C52mm __________ Chi tiết>>
RNC-AT-22-T-2M Ray nam châm âm trần 22mm, màu trắng __________ D2000*R27*C50mm __________ Chi tiết>>
RNC-N-22-D-2M Ray nam châm lắp nổi 22mm, màu đen __________ D2000*R27*H52mm __________ Chi tiết>>
RNC-N-22-T-2M Ray nam châm lắp nổi 22mm, màu trắng __________ D2000*R27*C54mm __________ Chi tiết>>
Messenger
Zalo
Hotline
Bản đồ
Nhắn tin