http://cdn.softaz.vn/data/Product/27FA4794-26DF-41D2-892F-B6054EEE0C91/4.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/347CA3FC-90BB-4739-A974-1D2C861099DE/5.png
http://cdn.softaz.vn/data/Product/33706F03-35D3-460C-B90C-D782F18E1209/4.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/4650C044-367E-4A9F-9A9B-6DEC0E45220E/2.png
http://cdn.softaz.vn/data/Product/43E0B7D5-FCBD-452D-8C6D-8BE382FBFC8B/4.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/C7F8DDB2-58E8-48C5-A004-F2C3BBD6DF1B/4.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/27FA4794-26DF-41D2-892F-B6054EEE0C91/4.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/347CA3FC-90BB-4739-A974-1D2C861099DE/5.png
http://cdn.softaz.vn/data/Product/33706F03-35D3-460C-B90C-D782F18E1209/4.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/4650C044-367E-4A9F-9A9B-6DEC0E45220E/2.png
http://cdn.softaz.vn/data/Product/43E0B7D5-FCBD-452D-8C6D-8BE382FBFC8B/4.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/C7F8DDB2-58E8-48C5-A004-F2C3BBD6DF1B/4.jpg

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tên Công suất Kích thước Lỗ Khoét Chi tiết
MNSP-2-T35-30 Mercury Đèn LED Mini Spotlight 2W 2W Ø35*H38 mm Ø 30 mm Chi tiết>>
MNSP-3-T40-35 Mercury Đèn LED Mini Spotlight 3W 3W Ø40*H28mm Ø35mm Chi tiết>>
MNSP-4-T45-40 Mercury Đèn LED Mini Spotlight 4W 4w Ø45*H46 mm Ø40 mm Chi tiết>>
MNSP-5-T50-45 Mercury Đèn LED Mini Spotlight 5W 5W Ø50*H28mm Ø45mm Chi tiết>>
MNSP-6-T55-50 Mercury Đèn LED Mini Spotlight 6W 6W Ø55*H61mm Ø50mm Chi tiết>>
MNSP-8-T65-60 Mercury Đèn LED Mini Spotlight 8W 8W Ø65*H69mm Ø60mm Chi tiết>>
Messenger
Zalo
Hotline
Bản đồ
Nhắn tin