Khớp nối điện thẳng đen đơn ( 1 khúc )

: KND-T-D-1
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Messenger
Zalo
Hotline
Bản đồ
Nhắn tin