http://cdn.softaz.vn/data/Product/5C7BE6B3-EF7B-4129-8C47-5B7159878BCB/z4345021085750_19b70227584aa82ac6aa6dc952681244.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/1FFFB97A-B045-4F82-97C7-3D56D0E8EC54/z4345021147894_76a25b0c4f092fcf495fdc0fb5dff80c.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/83B9985C-1473-431F-ABA2-782DB7B4A0D2/z4345021085750_19b70227584aa82ac6aa6dc952681244.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/BCA94B81-73C9-47EF-BD96-1BD8A8060193/z4345021125158_5db4196307575404e6951d053fd850aa.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/5C7BE6B3-EF7B-4129-8C47-5B7159878BCB/z4345021085750_19b70227584aa82ac6aa6dc952681244.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/1FFFB97A-B045-4F82-97C7-3D56D0E8EC54/z4345021147894_76a25b0c4f092fcf495fdc0fb5dff80c.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/83B9985C-1473-431F-ABA2-782DB7B4A0D2/z4345021085750_19b70227584aa82ac6aa6dc952681244.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/BCA94B81-73C9-47EF-BD96-1BD8A8060193/z4345021125158_5db4196307575404e6951d053fd850aa.jpg

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tên Công suất Kích thước Lỗ Khoét Chi tiết
KL-08-D90-BC MARS-BC Đèn LED tán quang âm trần 8W 8W Ø120*30mm Ø90mm Chi tiết>>
KL-08-D90-GL MARS-GL Đèn LED tán quang âm trần 8W 8W Ø120*30mm Ø90mm Chi tiết>>
KL-08-D90-SBC MARS-SBC Đèn LED tán quang âm trần 8W 8W Ø110*30mm Ø90mm Chi tiết>>
KL-08-D90-SV MARS-SV Đèn LED tán quang âm trần 8W 8W Ø120*30mm Ø90mm Chi tiết>>
Messenger
Zalo
Hotline
Bản đồ
Nhắn tin