http://cdn.softaz.vn/data/Product/14B2C5DF-595F-4BDA-B0F9-28B8BA171C2C/5.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/631006D7-E6C7-4E92-A420-60D5E71EF466/5.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/C95373E5-1096-432A-8AC0-7D5B9613D97A/5.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/5DF83FA0-CE6E-49D6-BD0A-CA274B2E7F9A/5.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/14B2C5DF-595F-4BDA-B0F9-28B8BA171C2C/5.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/631006D7-E6C7-4E92-A420-60D5E71EF466/5.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/C95373E5-1096-432A-8AC0-7D5B9613D97A/5.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/5DF83FA0-CE6E-49D6-BD0A-CA274B2E7F9A/5.jpg

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tên Công suất Kích thước Lỗ Khoét Chi tiết
RTQT-40-D1200 Venus - đèn tán quang thẳng - 40W 40w L1200*W22*H43mm __________ Chi tiết>>
RTQT-12-D300 Venus - đèn tán quang thẳng - 12W, vỏ đen 12w L300*W22*H43mm __________ Chi tiết>>
RTQT-12-T300 Venus - đèn tán quang thẳng - 12W, vỏ trắng 12w L300*W22*H43mm __________ Chi tiết>>
RTQT-20-D600 Venus - đèn tán quang thẳng - 20W 20w L600*W22*H43mm __________ Chi tiết>>
RTQT-30-D900 Venus - đèn tán quang thẳng - 30W 30w L900*W22*H43mm __________ Chi tiết>>
Messenger
Zalo
Hotline
Bản đồ
Nhắn tin