http://cdn.softaz.vn/data/Product/B609729D-9B51-4BCC-9243-40DD5D5972D9/11.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/274CE595-4D58-4821-9382-92D5934A7D1A/z4587071048208_f5fba1d246b6af072d38e46069eeea9d.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/84F012A2-EFC3-4137-8955-2EE76295B7D4/13.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/CC184A40-4A44-4922-852A-BDD0C5275E72/z4587071932194_b35bd9d2c0fc691e3f7dacc0be48be08.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/B609729D-9B51-4BCC-9243-40DD5D5972D9/11.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/274CE595-4D58-4821-9382-92D5934A7D1A/z4587071048208_f5fba1d246b6af072d38e46069eeea9d.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/84F012A2-EFC3-4137-8955-2EE76295B7D4/13.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/CC184A40-4A44-4922-852A-BDD0C5275E72/z4587071932194_b35bd9d2c0fc691e3f7dacc0be48be08.jpg

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tên Công suất Kích thước Lỗ Khoét Chi tiết
RRNC-12-D42-D24 Đèn rọi ray nam châm 12W, vỏ đen 12w Ø 43mm __________ Chi tiết>>
RRNC-12-T42-D24 Đèn rọi ray nam châm 12W, vỏ trắng 12w Ø 43mm __________ Chi tiết>>
RRNC-7-D35-D24 Đèn rọi ray nam châm 7W, vỏ đen 7w Ø 35*145 mm __________ Chi tiết>>
RRNC-7-T35-D24 Đèn rọi ray nam châm 7W, vỏ trắng __________ __________ __________ Chi tiết>>
Messenger
Zalo
Hotline
Bản đồ
Nhắn tin