http://cdn.softaz.vn/data/Product/A91AD1F0-766F-48C8-9E83-DC06C3A84E37/7.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/00CFF57E-E01C-42A6-8A0F-B4E47F47E8D2/8.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/8FF64C43-65EE-4305-A984-4C0C9DA94FC7/6w roi.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/A2E10C29-D579-4B78-A353-4D353C256E5D/24w roi.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/A91AD1F0-766F-48C8-9E83-DC06C3A84E37/7.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/00CFF57E-E01C-42A6-8A0F-B4E47F47E8D2/8.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/8FF64C43-65EE-4305-A984-4C0C9DA94FC7/6w roi.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/A2E10C29-D579-4B78-A353-4D353C256E5D/24w roi.jpg

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tên Công suất Kích thước Lỗ Khoét Chi tiết
RCRT-18-D330 Venus - đèn chiếu rọi thẳng - 18W 18w L330*W22*H43mm __________ Chi tiết>>
RCRT-12-D230 Venus - đèn chiếu rọi thẳng - 12W 12w L230*W22*H43mm __________ Chi tiết>>
RCRT-6-D112 Venus - đèn chiếu rọi thẳng - 6W 6w L112*W22*H43mm __________ Chi tiết>>
RCRT-24-D435 Venus - đèn chiếu rọi thẳng 24W 24w L435*W22*H43mm __________ Chi tiết>>
Messenger
Zalo
Hotline
Bản đồ
Nhắn tin