http://cdn.softaz.vn/data/Product/892870CF-0A69-46CA-82F8-91FD447340CF/z4345021053107_5d197425426fc6fd515c5866ebffa228.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/08E09FB5-0E5B-422D-B83B-42EE10C7010E/z4345021073386_53f24be1d9f82cf0e8f52959cae00e22.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/014154B1-D1E9-4772-8B48-C986DD55D1EF/z4345021053107_5d197425426fc6fd515c5866ebffa228.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/7544BEB9-266D-4F18-B32A-481D29C09CAB/z4345021132895_9e5e0dca9ad1db735f9a5eb757b47725.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/892870CF-0A69-46CA-82F8-91FD447340CF/z4345021053107_5d197425426fc6fd515c5866ebffa228.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/08E09FB5-0E5B-422D-B83B-42EE10C7010E/z4345021073386_53f24be1d9f82cf0e8f52959cae00e22.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/014154B1-D1E9-4772-8B48-C986DD55D1EF/z4345021053107_5d197425426fc6fd515c5866ebffa228.jpg
http://cdn.softaz.vn/data/Product/7544BEB9-266D-4F18-B32A-481D29C09CAB/z4345021132895_9e5e0dca9ad1db735f9a5eb757b47725.jpg

SẢN PHẨM CÙNG LOẠI

Tên Công suất Kích thước Lỗ Khoét Chi tiết
KL-12-D110-BC MARS-BC Đèn LED tán quang âm trần 12W 12W Ø140*30mm Ø110mm Chi tiết>>
KL-12-D110-GL MARS-GL Đèn LED tán quang âm trần 12W 12 Ø140*30mm Ø110mm Chi tiết>>
KL-12-D110-SBC MARS-SBC Đèn LED tán quang âm trần 12W 12W Ø110*30mm Ø110mm Chi tiết>>
KL-12-D110-SV MARS-SV Đèn LED tán quang âm trần 12W 12 Ø140*30mm Ø110mm Chi tiết>>
Messenger
Zalo
Hotline
Bản đồ
Nhắn tin